Parker og grønne åndehuller

I Glostrup Kommune er der mange skønne grønne områder. I den nordlige del af kommunen ligger Ejby Mose og Vestskoven og mere centralt ligger gadekær og flere parker.

Glostrup Kommune er en lille men langstrakt kommune. Find mere information om de enkelte områder nedenfor.

Ejby Mose ligger i den nordligste del af Glostrup ved grænsen til Ballerup Kommune. Mosen har en interessant historie og er både blevet anvendt til tørvegravning og losseplads, før den i 1975 blev indviet som rekreativt område.

Ejby Gadekær ligger centralt i den gamle landsby Ejby, der er kendetegnet af store, gamle træer og gamle gårde. 

Vestskoven ligger i den nordlige del af kommunen mellem Ejby og Hvissinge. Vestskoven folder sig ud over fire kommuner og er Danmarks største nye skov. Den udgør omkring en femtedel af Glostrup Kommunes samlede areal.

Hvissinge Gadekær er et unikt historisk sted i kommunen. Hvissinge landsby har i mange hundrede år været opbygget omkring gadekæret men blev dannet allerede i jernalderen.

Robinielunden er en lille grøn lomme i Hvissinge. Parken har sit navn fra de mange robinietræer i den.

Byparken ligger i den sydligøstligste del af kommunen helt op til jernbanen. Den byder både på store gamle træer og en lille sø.

Egeparken og konsulindelunden ligger i kommunens vestligste hjørne. Egeparken er kendetegnet ved en lille sø og store egetræer, der giver parken et skovlignende præg. På den anden side af vejen ved parkens bagerste del ligger indgangen til Konsulindelunden. Den er mere vild og utæmmet og træerne lukker tæt om den lille sø.

Præstegårdshaven omkranser den gamle præstegård ved kirken og Hovedvejen. Den store blodbøg i præstegårdshaven er et lokalt kendetegn og bliver hvert år dekoreret med julelys.

Rådhusparken ligger ved Glostrup Rådhus og rummer også den gamle Bryggervilla, som tidligere var en del af Glostrup Bryggeri.

Solvangsparken fungerer som åndehul for mange af byens borgere. Den rummer både store træer, en lille botanisk have, store græsarealer, træningspavilloner og legeplads.

Stillehaven ligger ved kapelbygningen ved Østervangskirken. I den kan man nyde de mange fine planter og urter samt den sagte rislen fra det lille springvand.