Radon i jorden

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart i undergrunden, der øger risikoen for lungekræft. Op mod ti procent af alle enfamiliehuse i Glostrup Kommune har højt radonindhold.

Radon kan hverken kan ses, lugtes eller smages. Jo længere tid du er udsat for radon, og jo højere niveauet af radon er, desto større er din risiko for udvikle lungekræft. Det tager typisk 10-40 år før kræften konstateres. På landsplan er radon er medvirkende årsag til omkring ni procent af alle nye tilfælde af lungekræft. Det svarer til ca. 300 mennesker om året.

Radonniveauet i din bolig afhænger af, hvor du bor, din boligs alder og stand samt ventilation. De kommunale daginstitutioner i Glostrup Kommune er alle undersøgt for radon. Vi har udført radonsikring på de institutioner, der havde problemer.

Radonmængden i jorden varierer geografisk alt efter undergrundens sammensætning. I områder med højt radonindhold kan det give problemer med indeklimaet - særligt i enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse. I Glostrup Kommune har op mod ti procent af alle enfamiliehuse problemer med radon i indeklimaet. 

Som den første kommune i landet valgte Glostrup i 2011 at lave screeninger for radonniveauet i alle kommunens daginstitutioner. På baggrund af målingerne blev der udført radonsikring på to daginstitutioner. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte os på: miljo@glostrup.dk eller 4323 6361.  

Udover undergrunden har din boligs alder, konstruktion og stand samt ventilation også betydning for radonniveauet. Alle bygninger opført efter 1998 er radonsikrede. Foruden radonsikring kan du selv nedbringe radonniveauet i din bolig væsentligt ved at ventilere regelmæssigt. Det kan være med et mekanisk ventilationsanlæg samt luftventiler i husets ydervægge eller vinduer.

Kun en radonmåling giver dig et præcist billede af, hvor meget radon der er i dit hus. Det er nemt og billigt for dig at foretage en radonmåling. Hvis du måler over 100 Bq/m3 anbefaler Energistyrelsen, at du gør noget ved problemet. Læs mere om radon på Radonguiden, hvor der også er en liste over danske målefirmaer.