Pension

Folkepension skal du selv søge. Førtidspension kan du få, hvis vi vurderer, at din arbejdsevne er nedsat.