Folkeregister og indrejse/Arrivals-from-foreign-countries

Flytter du til Danmark fra udlandet, skal du melde indrejse i den kommune, hvor du skal bo.

Som borger i Danmark har du ret til at blive bopælsregistreret i CPR (indrejst), hvis du skal være i Danmark i mere end 3 måneder og har et fast sted at bo.

Du skal have bopæl og ret til at opholde dig i Danmark, før du kan anmelde indrejse.

Hvis du er statsborger i et andet land end Danmark, skal du anmelde din indrejse via International House her. 
 

Glostrup kommune har indgået et samarbejde med Københavns Kommune for borgere (statsborger i et andet land end Danmark), der skal indrejse fra udlandet til Danmark. Det betyder, at når du skal indrejse fra udlandet og bo i Glostrup Kommune, kan du rette personlig henvendelse til International House Copenhagen.

I International House Copenhagen kan du på engang få udstedt CPR-nummer, få registreret din adresse samt bestille et sundhedskort.

Inden du henvender dig i International House, skal du digitalt ansøge om et CPR-nummer. Dette kan du gøre i det øjeblik, du har modtaget din opholdstilladelse samt boligdokumentation.

Når din ansøgning om CPR-nummer er blevet behandlet, vil du modtage besked, og herefter skal du book tid samt møde personligt op i International House.

CPR registration: 
You can apply for a CPR registration, if you have a place to live in Denmark and plan to stay for more than 3 months.

If you are acitizen from a country other than Denmark, you must register your entry via International House. 

CPR registration here

International House

Glostrup Municipality has entered into a collaboration with Copenhagen Municipality for citizens (citizens of a country other than Denmark) who must enter Denmark from abroad.
In International House Copenhagen, you can get a CPR number issued, your address registered and order a health card in one step.

The process  

Before contacting International House, you must digitally apply for a CPR number. You can do this the moment you have received your residence permit and housing documentation.

Apply for CPR number here

When the information has been confirmed and verified, an email will be sent containing a link to our appointment booking system, where a physical meeting can be arranged with representatives in our offices. 
 
Hvis du er dansk statsborger, skal du anmelde din indrejse til tilflytningskommunen efter du er indrejst.
 
Anmeldelse af indrejse kræver at du bestiller tid og møder personligt op i Borgerservice.
 
 
og
 
 
 

Hvis du skal flytte til udlandet eller opholde dig i udlandet i mere end seks måneder, skal du melde din udrejse til kommunen. Din udrejse kan du melde digitalt her på siden. 

Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

Moving from Denmark:
If you are going to move abroad or stay abroad for more than six months, you must report your departure to the municipality. You can register your departure digitally on this page. 

Report that you're moveing abroad