Mona Reinholdt Rasmussen
Borgerrådgiver
Mona Reinholdt Rasmussen

Borgerrådgiver

Hjælper dig med at finde vej i forvaltningen.

Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem dig som borger og din kommune samt være med til at sikre din retssikkerhed.

Mona Reinholdt Rasmussen er jurist, og som borgerrådgiver er hun ansat direkte af kommunalbestyrelsen. Hun er derfor uafhængig af kommunens forvaltninger.

Du kan henvende dig skriftligt, du kan ringe og du kan aftale tid for et personligt møde.

Borgerrådgiveren kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Borgerrådgiveren kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

 

Hos borgerrådgiveren kan du

  • få vejledning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen 
  • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikt i en sag
  • klage over processen i kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgave

 

Borgerrådgiveren kan ikke

  • behandle klager over kommunens afgørelser
  • behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau
  • behandle klager, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage sig af de pågældende sager
  • behandle klager over ansættelsesforhold

Målet med borgerrådgiveren er at sikre, at du bliver hørt af kommunen, og at dialogen er konstruktiv. Eventuelle klager bliver brugt fremadrettet til forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

 

Borgmester Kasper Damsgaard siger:

”Vi har gode erfaringer med at have en borgerrådgiver her i Glostrup. Borgerrådgiveren er med til at sørge for en god dialog med vores borgere og fastholde fokus på den gode borgerbetjening i hele kommunen. En uvildig rådgiver er god at have ved siden af den rådgivning og vejledning, som vi jo dagligt giver mange af Glostrups borgere i borgerservice og i vores forvaltninger. Det er en ekstra sikkerhed for borgerne. Vi er derfor glade for samarbejdet med borgerrådgiveren.”

Borgerrådgiveren udarbejder årligt en beretning til kommunalbestyrelsen, der beskriver borgerrådgiverens arbejde i årets løb og kommer med forslag og anbefalinger vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening.

Du kan læse beretningerne nedenfor: