Glostrup Kommunes byvåben

Glostrups byvåben er skabt af magister Grunddal Sjallung, Heraldisk Institut, i 1937. Efter at kommunen havde erklæret sig interesseret i instituttets bistand, lavede Sjallung en række udkast, hvor det ikke skortede på opfindsomhed. Det første udkast viste en muregavl med en gotisk portal, ledsaget af tre røde roser. Muregavlen hentydede til Glostrup som "hovedbyen"
og de tre roser til landsbyerne Ejby, Hvissinge og Avedøre, der dengang var ret typiske landbrugs- og gartneri byer. 

Allerede det andet udkast mindede lidt om det, der senere blev valgt. Glostrup blev symboliseret ved en rød eller gylden kugle eller skive. Magister Sjallung skrev: "Det gamle navn Glostorp, dvs. Glo´s Torp, må hentyde til et gammelt mandsnavn Glo, der antageligt er beslægtet med det gamle ord "glo" for en glød (både bogstaveligt og i betydningen "iver" osv.), og som derfor med lidt god vilje kan antydes ved en "gloende" kugle, en sol eller lign." I udkastet var denne varme kugle omgivet af tre kornsegl som symbol på landsbyerne.

Ingen af udkastende fandt imidlertid nåde for sognerådets øjne. Den utrættelige magister Sjallung havde dog ikke opgivet ævred. Han havde under fornyede studier fæstet sig ved, at kommunes navn tidligere var blevet stavet Globstorp, altså glob´s By. Det lille "b" gjorde udslaget, da der kunne hentydes til dette ejendommelige mandsnavn ved en globe (en kugle). De tre mindre byer skulle så symboliseres af franske liljer, idet de roser, der var anvendt i nogle af de tidligere udkast, havde for stor lighed med en kuglen.

Hermed var den lille gordiske knude hugget over. Man havde fundet frem til det våben, der blev det endelige. Allerede et par uger efter godkendte kommunalbestyrelsen det nye udkast. 

Teksten er et let redigeret uddrag fra "Guldkuglen og Liljerne", der er skrevet af Egon Funch og udgivet i 1978 af Historisk Selskab for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk.
 

Byvåbnet er et beskyttet varemærke

Vær opmærksom på, at kommunens byvåben er et beskyttet varemærke og er forbeholdt Glostrup Kommune. Retsstridig brug af byvåbenet vil kunne straffes efter straffelovens § 132. Foreninger, institutioner eller lignende med hjemsted i kommunen kan i særlige tilfælde benytte byvåbnet, men det kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommerciel anvendelse er forbudt.

Har du spørgsmål til byvåbnet eller brugen af det. kan du kontakte kommunikationsteamet på kommunikation@glostrup.dk.