Glostrup Kommune kommunikerer elektronisk med borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder.

Når du benytter en sikker e-mailadresse, kan du udveksle følsomme og fortrolige oplysninger, uden at uvedkommende kan få adgang til indholdet i din mail.

 

Borger

Som borger skal du gå ind på borger.dk for at sende sikker e-post til Glostrup Kommune.

Gå ind på www.borger.dk.
Log ind med MitID
Vælg Digital Post.
Klik på Skriv ny post.
Vælg modtager.
Skriv din mail og klik på Send.

Virksomhed

Som virksomhederne kan du sende sikker e-post via www.virk.dk

Offentlig myndighed

Som offentlig myndighed skal du sende sikker e-post via Sikker.post@glostrup.dk.