Svarfrister

Svarfrist - skriftlig henvendelse

Vi besvarer breve eller e-mails, der kræver et svar, så hurtigt som muligt og senest inden 7 arbejdsdage efter, at vi har modtaget henvendelsen.

Hvis kommunen kan give et endeligt svar eller træffe en afgørelse, skal kommunen altså svare borgeren inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen. 

Hvis vi ikke kan give et endeligt svar inden 7 arbejdsdage, sender vi dig inden 7 arbejdsdage en kvittering for modtagelsen af din henvendelse. Her får du besked om, hvad der forventes at ske i sagen, og at vi vil vende tilbage til sagen, når vi har de nødvendige oplysninger. Hvis det er muligt, oplyser vi dig også, hvornår du kan forvente et endeligt svar eller en afgørelse. 

Med 'arbejdsdage' forstås en normal hverdag, hvor rådhuset og institutionerne har åbent og er i funktion. 

Arbejdsdage er ikke dage eller perioder, hvor kommunen sædvanligvis har lukket, og hvor kommunen derfor ikke med rimelighed kan forventes at behandle henvendelser fra borgerne. Det er typisk perioden mellem jul og nytår og i forbindelse med helligdage. Her ses bort fra ”lukkedage”, hvor rådhuset eller en enkelt institution holder ekstraordinært lukket en enkelt dag.

 

Svarfrist - mundtlig henvendelse

Vi besvarer om muligt personlige eller telefoniske forespørgsler med det samme. Kan dette ikke lade sig gøre, giver vi dig besked om, hvornår du kan forvente et endeligt svar.

Vi henviser også til andre steder her på hjemmesiden, hvor svaret på en konkret forespørgsel ligger.

Center for Organisation og Styring