Vilde Glostrup

Den vilde natur i Danmark er presset. Overalt i landet er insekterne i tilbagegang. Bier, sommerfugle og svirrefluer mangler levesteder - også i Glostrup. Vær med til at give naturen plads.

Vilde Glostrup byder alle udenfor! Lad græsset gro og saksen stå og vær med til at give plads til vild lokal natur med blomster, urter og krat og masser af sprudlende, krybende, kravlende liv. 

I Glostrup har vi ikke store ubebyggede arealer, vi kan udlægge til fri natur. Så vi må være kreative og tænke alle arealer med. Det gælder både de kommunale skoler og institutioner, parkerne og vejrabatterne. Det gælder Vestskoven og villahaverne samt virksomhederne og boligselskabernes arealer.

Se mere på vores sider om:

Vild Vestskov

Vilde Vejkanter

Vild Boligblok

Vilde Villahaver

Vild Virksomhed

Vi kan alle være med til at gøre Glostrup - og Danmark - vildere.