Giftfri Have

Bannerfoto - blomster

Undgå sprøjtegifte i din have. Det er både godt for vores drikkevand samt for insekter og biodiversitet. De kommunale arealer har været sprøjtefri i mere end 20 år.

Det kan være fristende at fjerne ukrudtet i haven med pesticider. Men ved at bruge kemiske bekæmpelsesmidler risikerer du at skade både dyrelivet i haven og vandmiljøet samt vores fælles grundvand. Pesticiderne kan nemlig skylles ned gennem jorden via sprækker og revner og med tiden ende i grundvandet, som vi anvender til drikkevand. Der skal blot 100 gram sprøjtemiddel til at forurene 1.000.000.000 liter grundvand.

I Glostrup bor vi ovenpå vores drikkevand. Hovedparten af det vand, vi drikker, bliver hentet op fra undergrunden her i kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi alle er med til at beskytte det mod forurening. I Glostrup Kommune har vi ikke anvendt sprøjtegifte på de kommunale arealer i mere end 20 år. Alle kommunens 85 ha er tilmeldt initiativet Giftfri Have.

Glostrup Kommune bruger ikke sprøjtegifte på de kommunale arealer. De kommunale arealer udgør omkring 85 ha og omfatter både parker, naturområder og idrætsanlæg og børnehaver. Disse er alle tilmeldt Giftfri Have. Det er et initiativ startet af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen for Praktisk Økologi for at fremme vild natur og biodiversitet lokalt samt beskytte vores fælles grundvand.

Ved at tilmelde sig Giftfri Have har Glostrup Kommune lovet at fortsætte med at bekæmpe ukrudt uden brug af sprøjtemidler. Kommunen kan dog ikke alene sikre rent drikkevand og biodiversitet lokalt. Både private haveejere, kolonihavefolk, virksomheder og forsyningsselskaber kan undlade at bruge sprøjtegifte og tilmelde sig Giftfri Have. Se mere og tilmeld dig Giftfri Have her.
Noget ukrudt kan være med til at forskønne haven. Overvej at lade græsset gro og få din egen blomstereng i baghaven. Ellers kan du tage kampen mod ukrudtet op med lugejern og ukrudtsbrænder:
  • Fjern ukrudtet med et hakkejern, skuffejern eller lugejern.
  • Undgå at ukrudtet bliver så stort, at det når at kaste frø.
  • Fjern mos i græsplænen med en mosrive.
  • Klip ikke plænen kortere end fire centimeter.
  • Grav mælkebøtter op eller brug et mælkebøttejern
  • Grav skvalderkål helt op. Plant evt. bunddække efterfølgende.
  • Træk tidsler forsigtigt op, så roden kommer med.
  • Brug ukrudtsbrænder eller -damper på fliser og fej derefter fliserne en gang om ugen med en stiv kost

Sommerfuglene er en fryd for øjet og en vigtig del af fødekæden. Sammen med bierne er sommerfugle de vigtigste bestøvere af vilde planter. Men over halvdelen af de danske sommerfuglearter er truede, fordi tilplantning, opdyrkning og sprøjtning har ødelagt deres levesteder. Det gælder også bierne. Omkring halvdelen af de oprindeligt danske biarter er enten forsvundet eller er i tilbagegang på grund af mangel på føde, levesteder og sprøjtning.

Som haveejer kan du hjælpe de vilde insekter ved at lade græsset gro og droppe gift og gødning. Så vil vilde blomster brede sig i din have til gavn for insekter og biodiversitet. Har du ikke tålmodighed til det, kan du plante forskellige nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter i løbet af året. Det kan blandt andet være syrener og hyacinter i foråret, blåhat og lavendel om sommeren og sankthansurt om efteråret. Tænk også på føde til sommerfuglenes larver og lad et område stå med eksempelvis tidsler og brændenælder.

Blomsterhaver til bier og sommerfugle kan ikke erstatte de vilde levesteder, som insekterne mangler. Men blomsterhaver kan være med til at give bier og sommerfugle et vigtigt helle. Ved at lade græs og blomster gro og undlade sprøjtegift og gødning, kan du både bidrage til at sikre rent drikkevand og fremme biodiversiteten lokalt - samtidig med at du forskønner din have.