Fritid for børn

Tilskud til kontingent (fritidspas)

Målgruppe

Fritidspasordningen er målrettet børn og unge i alderen op til 17 år, som ikke har et aktivt fritidsliv, og som er bosat i Glostrup Kommune. Målgruppen er kendetegnet ved at have familieforhold, der af enten sociale, kulturelle eller økonomiske forhold ikke har ressourcer til at tilbyde barnet et aktivt fritidsliv.

Hvem kan søge?

 • Kontingentstøtten/fritidspasset kan søges af familier, der af enten sociale, kulturelle eller økonomiske årsager ikke kan give deres barn muligheden for et aktivt fritidsliv.
 • Barnet eller den unge vil typisk være henvist til ordningen af en fagperson, sagsbehandler eller lærer/pædagog.
 • Tildelingen af støtte vil blive baseret på en individuel vurdering af den enkelte ansøger med henblik på en vurdering af behov og nødvendighed. Ved kontingentstøtte vil der være et særligt fokus på om ansøger er på overførselsindkomst, enlig forsørger mv.

Hvad kan der søges til?

 • Der kan søges støtte til kontingent til foreninger, klubber, ikke organiserede fritidstilbud og kulturinstitutioner.
 • I særlige tilfælde kan der bevilges støtte til børn og unge, der ønsker at være aktive i en forening/fritidsaktivitet uden for Glostrup Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunens grænser.
 • Hvis barnet/den unge ønsker at gå til en fritidsaktivitet, men ikke har kendskab til, hvad der er af muligheder, kan kommunens fritidsvejleder/fritidsguide kontaktes:  fritidsvejleder@glostrup.dk
 • Der kan ikke søges tilskud til SFO og kommunal fritidsklub samt kommercielle tilbud (fx fitnesscentre).
 • Der kan som udgangspunkt ikke søges tilskud til udstyr og stævner, medmindre dette ligger implicit i kontingentet. Her henvises i stedet til kommunens pulje for tilskud til udstyr og stævner.

Hvor meget kan søges?

Der kan maximalt ansøges om 1.500 kr. til kontingent pr. barn/ung pr. år.  

Ansøgningsprocessen

 • Der er løbende ansøgningsfrist til fritidspasordningen og ansøgeren kan forvente svar senest 14 dage efter, ansøgningen er modtaget.
 • Fritidspasordningen søges via denne online ansøgningsformular 
 • Fritidsguiden indkalder som udgangspunkt til en samtale med forældre og barn, hvor behov og nødvendighed afklares.
 • Ansøgningerne behandles løbende af fritidsguiderne og støtten tildeles så længe, der er penge i puljen.
 • Ansøgning om støtte skal altid baseres på forældres eller værges samtykke.
 • Midlerne udbetales som udgangspunkt til forældre til barnet eller den unge, som refusion til udlæg. Udbetalingen sker på baggrund af dokumentation. Hvis forældrene ikke har mulighed for udlæg, kan kontingentbetalingen foregå sammen med fritidsguiden.
 • Der arbejdes på en model for, at kontingentstøtten i nogle tilfælde kan ske mellem kommune og forening /kulturinstitution.

Opfølgning på Fritidspasordning

Fritidsguiderne følger løbende op på, om børn og unge, der har opnået støtte, fortsat er aktive i det konkrete tilbud. Hvis barnet ikke længere er aktivt, frafalder støtten. Der kræves ikke tilbagebetaling.

 Du kan ansøge om tilskud til kontingent her

 

Støtte til udstyr og stævner

Kriterierne for at søge fra puljen

Målgruppe 

 • Støtteordningen er målrettet børn og unge i alderen 5-17 år fra økonomisk trængte familier, som er bosat i Glostrup Kommune.
 • Man er berettiget til støtte, hvis støtten er en forudsætning for barnets deltagelse i et aktivt fritidsliv

Hvem kan søge

 • Puljen kan søges af godkendte foreninger / formelle grupper eller kulturinstitutioner i Glostrup Kommune eller af forældre/hverve til barnet/den unge.
 • Børn og unge vil typisk være henvist til puljen af en fagperson eller en træner/underviser i fritidstilbuddet.
 • I særlige tilfælde kan der bevilges støtte til børn og unge, der er aktive i foreninger/fritidsaktiviteter uden for Glostrup Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunens grænser.
 • Støttes gives ikke til foreninger, men til børn og unge. Det vil sige at der ikke kan søges til udstyr til foreningsbrug, men til individuel brug – fx fodboldstøvler, sportstøj eller leje af musikinstrument.
 • Tildelingen af tilskud vil blive baseret på en individuel vurdering af den enkelte ansøger med henblik på en vurdering af behov og nødvendighed. (fx har den enkelte behov for støtte og er udstyret/stævnet, der søges om tilskud til nødvendigt for aktiviteten)
 • Hvis barnet/den unge ønsker at gå til en fritidsaktivitet, men ikke har kendskab til hvad der er af muligheder, kan kommunens fritidsvejleder kontaktes fritidsvejleder@glostrup.dk

Hvor meget kan søges

 • Der kan maximalt ansøges om 1000 kr. til udstyr pr. barn/ung pr. år.
 • Der kan maksimalt ansøges om 1000 kr. til tilskud til stævner pr. barn/ung pr. år.
 • Der kan maksimalt være 30% af foreningen/holdet der får støtte.

Er du forældre/hverve, der ønsker at søge om tilskud til udstyr og stævner på vegne af dit barn, kan du søge her.

Er du fagperson/kontaktperson, som ønsker søge om tilskud på vegne af et barn/en ung, kan du søge her. (Husk at ansøgning kræver forældres samtykke).

Skriv til fritidsvejleder@glostrup.dk for at høre om puljen.

 

Du kan kontakte Esther Rygaard, Sara Emborg og/eller Morten Henriksen på mailen fritidsvejleder@glostrup.dk

Da vi alle er deltidsansat på denne opgave, kan du forvente at få svar inden for en uge - men meget gerne før.

 

Har du udfordringer med at deltage i almindelige fritidsaktiviteter, kan du finde motionstilbud for dig med særlige behov på www.specialsport.dk

 

Kan du ikke finde en forening eller et hold, der passer dig? Så kan du skrive til fritidsvejlederen på fritidsvejleder@glostrup.dk

 

 • De fleste fritidsaktiviteter tilbydes af en forening. En forening er en sammenslutning af mennesker, der har en fælles interesse - fx fodbold, musik, ridning eller andet. Det er foreningens bestyrelse, der bl.a. beslutter udbuddet af aktiviteter. For at foreningen kan drives, skal man som medlem betale kontingent. Kontingentet dækker typisk driftsomkostninger, kurser og turneringsudgifter.
 • Foreninger bygger på princippet om frivilligt arbejde. Derfor er bl.a. foreningens trænere, ledere, undervisere og andre hjælpere frivillige. Det betyder, at der kan være en forventning om, at du som forælder eller medlem bidrager med frivilligt arbejde i den grad, det er muligt. Det kan være vask af spillertøj, kørsel til kampe, kagebagning, oprydning efter aktiviteterne, hjælp til arrangementer og events eller andre mindre opgaver.
 • Når børn starter til en fritidsaktivitet, kan det være rart at vide nogle ting på forhånd. Bl.a. om der er mulighed for gratis prøvetimer, hvor og hvornår man mødes, er der behov for særligt udstyr eller træningstøj, hvad det koster, og hvordan der meldes afbud. Foreningen kan hjælpe med at besvare alle de spørgsmål. Klik her for at finde foreningerne.
 • Børn og unge synes tit, at det er sjovt og lærerigt at gå til en fritidsaktivitet. Især hvis de møder opbakning og støtte fra deres forældre. Det kan ske ved, at du motiverer til opstart, møder op til aktiviteten, spørger ind til, hvordan træningen gik eller tilbyder din hjælp på holdet eller i aktiviteten.

Glostrup Bibliotek

Glostrup Bibliotek har en stor samling bøger – både den helt nye og den mere klassiske litteratur, men biblioteket er meget mere end bare bøger. På biblioteket kan du bl.a. udfordre dine venner eller familie i Wii eller deltage i Vestegnens FIFA finale. I kan også låne en masse forskellige spil med hjem. Glostrup Bibliotek har en lang tradition for at tilbyde fantastiske teaterforestillinger for børn og unge, og hvert år kan du opleve 6-8 børneteaterforestillinger. Derudover har biblioteket læsegrupper, børnefilm, babyfredage og to medlemsklubber – en VIP og en FAMILIE-klub. I FAMILIE-klubben har I mulighed for at møde andre familier, der også bruger biblioteket. I Kulturkalenderen, der udkommer to gange om året, kan du læse mere om, hvilke aktiviteter de tilbyder. Klik for at læse mere på bibliotekets hjemmeside.

Adresse: Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5, 2600 Glostrup

Telefon: 43 23 68 20

 

Glostrup Bio

I Glostrup Bio kan du se nogle af de nyeste børne- og ungdomsfilm. Udover film kan du også opleve koncerter og en række andre arrangementer i biografen. Én gang om måneden vises Baby Bio. Meld dig ind i Glostrups Filmklub for Børn og Unge og se endnu flere sjove og spændende film. Klik her for at se, hvad der sker i Glostrup Bio.

Adresse: Glostrup Bio, Bryggergårdsvej 2, 2600 Glostrup

Telefon: 43 96 02 01

 

Kunst

Både ude og inde kan du opleve kunst i Glostrup. Se fx Glostrups Gobeliner, der viser Glostrups fortid, nutid og fremtid gennem 39 glade malerier, der alle fortæller om Glostrups kultur, natur og dagligliv. Gobelinerne er malet ud fra beskrivelser fra Glostrup borgere. Et andet besøg kunne være street art i tunnelerne, hvor børn fra Glostrup har givet deres input til motiverne. Du finder de fine tunneler ved Florasvej og ud for Glostrup Torv. Se mere om kunst i Glostrup.

 

Natur og udendørs aktiviteter

Byparken

Tag i Byparken og oplev det børneelskede kunstværk Hest der drikker af kumme - hesten hedder Tulle :o). Derudover finder du legepladsen, som er et oplagt udflugtssted for familier.

 

Ejby Mose

Tag på opdagelse i det rekreative område Ejby Mose. Ejby Mose er et varieret landskab med bakker og søer, så der er rig mulighed for at opleve spændende dyr og planter. I sommersæsonen kan du se græssende får. 

 

Egeparken

Egeparken er et populært udflugtssted, hvor du finder en pavillon, en legeplads med tårne, huler og rutsjebane samt et grillsted. Der er en lille dam, som er hjemsted for mange fugle, insekter og padder.

 

Robinielunden

Tag i Robinielunden og se, om du kan finde vej i de labyrintiske bøgehække, der smukt omkranser legepladsen og snor sig mellem de forskellige legeredskaber.

 

Solvangsparken

I Solvangsparken finder du den nye legeplads, bålplads og tre træningspavilloner, der indbyder til hygge og samvær for familien.

 

Vestskoven

Vestskoven er Danmarks største nye skov, og her kan du boltre dig på store sletter og kunstige bakkelandskaber samt undersøge søerne og et fantastisk plante- og dyreliv. Der er også rig mulighed for at få rådyr at se. Oxbjerget er Vestskovens største bakke med sit højeste punkt på 38 meter. Efter du har besteget Oxbjerget, kan du nyde mad og hyggeligt samvær ved bålpladsen og madpakkehuset, der ligger ca. 200 meter inde fra P-pladsen på Oxbjergvej.

 

Hvissinge Multipark

Hvissinge Multipark er en aktivitetspark med plads til kreativitet og fantasi. Den ligger mellem Egeskoven, Skovsletten, Skovvangsskolen og Hvissinge Torv. I Hvissinge Multipark kan man bl.a. spille fodbold og basket. Der er også parkouranlæg, klatrevæg, balancebane, bordtennisbord, en lille scene og meget mere. Vest for parken er der anlagt et lille stisystem med bakker, der om vinteren er oplagt til kælkning for børn og barnlige sjæle.  

 

Glostrup Skaterpark

Er du til rails, kick-flips, streetbasket eller bouldering, så kom forbi Glostrup Skaterpark. Parken ligger ved siden af parkeringspladsen ved Glostrup Idrætspark. Her finder du et overdækket område med bænke, en grafittivæg, skateramper, klatrevæg og meget mere. Området bliver flittigt brugt af byens unge på både skateboard, løbehjul og rulleskøjter.

 

Crossfit- og parkouranlæg

Har du interesse for crossfit eller parkour, kan du prøve kræfter med det på anlægget foran indgangen til Glostrup Idrætspark. Her er der mulighed for både sjov leg og seriøs træning.

 

Legepladser

Der er otte offentlige legepladser i Glostrup. Klik ind og se, hvor de ligger, og hvilke faciliteter de forskellige legepladser har.

 

Årlige arrangementer

Sommerferieaktiviteter

Når skoleåret er slut, inviterer foreninger og kulturinstitutioner børn, der bor i Glostrup eller går på Glostrup Skole, på en masse forskellige aktiviteter. Du kan afprøve nye ting som fx fægtning, spille fodbold med dem du kender, få nye venner i Billedskolen eller synge og danse i en musicalworkshop. Programmet er normalvis klar i maj måned. Klik her, hvor du fra maj måned kan læse en beskrivelse af aktiviteterne samt tilmelde dig.

 

Børnekulturfestival

Hvert år i september afholdes Glostrup Børnekulturfestival i Egeparken. Festivalen er for børn i alle daginstitutioner og hos dagplejere i Glostrup, som har lyst til at skabe en fantastisk dag med festlige aktiviteter, workshop og koncerter. De deltagende institutioner bidrager med aktiviteter sammen med foreninger og kulturinstitutioner. Derudover er der hvert år mulighed for at deltage i en række workshops med professionelle kunstnere, som laver sjove og kreative aktiviteter, spiller på tromme, bygger huse af mælkekartoner, maler store malerier eller laver skulpturer af skrald. Der er optrædener på scenen fra både børn og professionelle. Det er en festlig og dejlig dag fyldt med balloner, musik, glade børn, leg og udfoldelse.

Er du interesseret i at være med i styregruppen, være frivillig på festivalen, eller har du ideer til den kommende festival, er du velkommen til at kontakte biblioteket på glostrup@glostrupbib.dk.

 

Naturens Dag i Ejby Mose

Få inspiration til at komme mere ud i naturen, når Naturens Dag lukker op for de grønne områder og viser, at det er både nemt og sjovt at få gode naturoplevelser ikke langt fra hvor du selv bor. Naturens Dag afholdes den anden søndag i september. Det er en fast tilbagevendende begivenhed for hele familien med masser af aktiviteter for børn og voksne. Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Læs mere på Danmarks Naturfredningsforening. 

Skriv til gron.guide@glostrup.dk, hvis du vil høre nærmere, eller hvis du gerne vil bidrage med et arrangement.

 

Flere aktiviteter på Vestegnen 

FOF

FOF tilbyder blandt andet tegning, bevægelse, koncerter og forestillinger. Klik her for at se deres program.

 

AOF

I AOF kan børn og unge gå til musik, lytte til foredrag og andet sjovt og lærerigt. Læs mere om de forskellige aktiviteter Klik og læs mere om de forskellige aktiviteter

 

DUI – Leg og Virke

DUI – Leg og Virke arrangerer aktiviteter, som blandt andet græskarskæring, racer-dag og store kridt-dag. Læs mere på www.dui.dk  eller kontakt dem på mail eller Facebook.

Mail: julielarsen0208@gmail.com

Facebook (du skal være logget ind på Facebook for at se siden)

 

Røde Kors

Røde Kors Glostrup tilbyder forskellige aktiviteter for børn og deres familie. Se mere på www.rodekors.dk/afdelinger/glostrup/

Mail: bent_filstrup@mail.tele.dk  

 

Lektiehjælp på Glostrup Bibliotek

Ungdommens Røde Kors Vestegnen har i samarbejde med Glostrup Bibliotek lektiecafé på biblioteket. Se åbningstider her.

Glostrup Svømmeklub

Træningssted:

Glostrup Fritidscenter

Christiansvej 2

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Ca. 1200 kr. for et år

Pige-/drengehold: Piger og drenge svømmer sammen

Alder: Fra 3 år

Ungdomshold: Ja

Gratis udlån af udstyr: Nej

Leje af udstyr: Nej

Gratis prøvetimer: Nej

Andet: Der kan opstå ventelister på børneholdene. Kontakt foreningen, hvis du ønsker at starte på et konkurrence- eller talenthold.

 

Kontakt:

Mail: medlem@gskswim.dk

Hjemmeside: www.gskswim.dk

 

GIC Atletik og Motion

 

Træningssted:

Glostrup Stadion

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 250 kr. pr. halve år

Alder: Fra 8 år

Ungdomshold: Ja

Gratis udlån af udstyr: Ja

Leje af udstyr: Nej

Gratis prøvetimer: To-tre gratis prøvetimer

Andet: Kom fem min før træningen starter. I vinterhalvåret trænes der på enten Vestervangskolen eller Nordvangskolen.

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.gic-atletik.dk

 

Hvissinge Dans

Træningssted:

Nordvangskolen

Sofielundsvej 120

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 600 kr. pr. år

Pige-/drengehold: Piger og drenge træner sammen

Alder: Fra 3 år

Ungdomshold: Ja

Andet: Dragter udlånes til opvisninger

 

Kontakt:

Mail: hdf@glostrup.dk

Hjemmeside: www.hdfglostrup.dk

 

 

IF32 Glostrup Gymnastikforening

Træningssted: 

Stadionvej 85

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 550 kr. pr. sæson

Pige-/drengehold: Ja

Alder: Fra 3 år

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.if32gymnastik.dk

Glostrup Badminton Club

Træningssted:

Glostrup Hallen

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 1000 kr. for et år

Pige-/drengehold: Piger og drenge træner sammen

Alder: Fra 7 år

Ungdomshold: Ja

Gratis udlån af udstyr: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Mail: glostrupbadminton@gbc-badminton.dk

Hjemmeside: www.gbc-badminton.dk

 

Glostrup Basketball

Træningssted:

Glostrup Hallen

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 500 kr. pr. halve år

Pige-/drengehold: Ja

Alder: Fra 5 år

Ungdomshold: Ja

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.glostrupbasket.dk

 

IF32 Bowling

Træningssted:

Glostrup Bowling Center

Diget 54

2600 Glostrup

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.if32bowling.dk

 

Fodbold

Ejby IF 1968

Træningssted:

Ejby Hallen

Halvej 5

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 250 kr. for et halvt år

Pige-/drengehold: Ja

Alder: Fra 3 år

Ungdomshold: Ja

Udlån af udstyr: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Mail: info@ejbyif68.dk

Hjemmeside: www.ejbyif68.dk

 

Glostrup FK IF32

Træningssted:

Østervangsbanerne

Hvissingevej 63

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 250 kr. for et halvt år

Pige-/drengehold: Nej

Alder: Fra 5 år

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Mail: susanneulmjessen@stofanet.dk 

Hjemmeside: www.glostrupfodbold.dk

 

Håndbold

IF32 Glostrup Håndbold & Idræt

Træningssted:

Glostrup Hallen

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 500 kr. pr. halve år

Pige-/drengehold: Nej

Alder: Fra 6 år.

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

Andet: Greenies er et parasporthold, der rummer børn og unge, primært mellem 6 og 16 år, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller af anden årsag ikke passer ind på normens håndboldhold.  

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.holdsport.net/klub/if32-ghi

Facebook: www.facebook.com/IF32GHI

 

Glostrup Håndbold

Træningssted:

Glostrup Hallen

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 300 kr. pr. halve år

Pige-/drengehold: Ja

Alder: Fra 4 år

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja 

 

Kontakt:

Mail: info@aghaandbold.dk  

Hjemmeside: www.aghaandbold.dk

 

Glostrup Tennisklub

Træningssted:

Glostrup Tennisklub

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 500 kr. pr. år

Pige-/drengehold: Nej

Alder: Fra 4 år

Ungdomshold: Ja

Gratis udlån af udstyr: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Mail: glostruptk@gmail.com

Hjemmeside: www.glostruptennis.memberlink.dk

 

GIC Volleyball

Træningssted:

Hvissingehallen

Egeskoven 25

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 450 kr. pr. halve år

Pige-/drengehold: Ja

Alder: Fra 5 år

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja, i en måned

 

Kontakt:

Mail: glostrupvolley@gmail.com   

Hjemmeside: www.glostrupvolley.dk

 

 

Glostrup Karateklub Yujo-Kai

Træningssted:

Søndervanghallen

Florasvej 2

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 150 kr. pr. måned.

Pige-/drengehold: Piger, drenge og familier træner sammen

Alder: Fra 7 år

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja, efter aftale

Andet: Klubben tilbyder parasporthold for børn og unge med særlige behov

 

Kontakt:

Mail: glostrupkarateklub@gmail.com

Hjemmeside: www.glostrupkarateklub.dk

Glostrup Taekwon-Do Klub

Træningssted:

Glostrup Idrætspark

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 375 kr. pr. kvartal

Pige-/drengehold: Piger og drenge træner sammen

Alder: Fra 6 år

Ungdomshold: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.shinwonhwa.com

Glostrup Bueskyttelaug

Træningssted:

Glostrup Idrætspark

Stadionvej 80

2600 Glostrup

 

Kontingentspris: Fra 221 kr. pr. kvartal

Pige-/drengehold: Piger og drenge træner sammen

Alder: 8 år

Ungdomshold: Ja

Leje af udstyr: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.glostrupbueskytte.dk

Facebook: www.facebook.com/glostrupbueskytte

Glostrup Fægteklub

Træningssted:

Nordvangskolen

Sofielundsvej 120

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 1600 kr. pr. år

Pige- og drengehold: Drenge og piger træner sammen.

Alder: Fra 7 år 

Ungdomshold: Ja

Gratis udlån af udstyr: Ja

Gratis prøvetimer: Ja

Andet: Skriv til klubbens mail for aftale om prøvetime. Medbring lange bukser og indendørs træningssko. Resten kan lånes.

 

Kontakt:

Mail: glostrupfaegteklub@outlook.dk    

Hjemmeside: www.glostrupfaegteklub.dk

 

GRC Glostrup Racing Club

Træningssted:

Glostrup R/C Racing

Eriksvej 9

2600 Glostrup

 

Kontingentpris: Fra 350 kr. pr. år.

Pige-/drengehold: Alle træner sammen.

Alder: Fra 7 år

Ungdomshold: Nej

Gratis udlån af udstyr: Nej

Gratis prøvetimer: Ja, med eget udstyr.

Andet: Der tilbydes 3 gæstekørsler a 50 kr. pr. kørsel. Klubben er primært åben fra april til september.

 

Kontakt:

Mail: racenet@mail.dk

Hjemmeside: www.grc-racing.dk

Billedskolen

Sted:

Vestervangskolen

Stadionvej 81

2600 Glostrup

Glostrup Filmklub for børn og unge

Sted:

Glostrup Biograf

Bryggergårdsvej 2

2600 Glostrup

 

Pris: Fra 135 kr. for en sæson

Alder: Fra 5 år

Andet: Med et medlemskab følger der andre rabatter. 

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.glostrupfilmklub.dk

Facebook: www.facebook.com/GlostrupFilmklub

Glostrup Musikskole

Sted:

Glostrup Medborgerhus

Ved Brandstationen 1, 1. og 2. sal

2600 Glostrup

 

Pris: Praktiske oplysninger

Soloundervisning: Fra 8 år

Holdundervisning: Fra 8 år

Familieundervisning: Fra 0-5 år

Leje af instrument: Ja

Gratis prøvetimer: Nej

 

Kontakt:

Mail: musikskolen@glostrup.dk

Hjemmeside: www.musikskolen.glostrup.dk

Musikskolen SPIL OP

Kontakt:

Mail: ina.kjelstrup-vhk@gmail.com  

Hjemmeside: www.musikskolenspilop.dk

Ejby-Glostrup 4H 

Sted:

Statenevej 46

2600 Glostrup

 

Pris: Fra 100 kr. for fire mødegange

Pige-/drengegruppe: Piger og drenge går sammen

Alder: Fra 6 år

Familiegruppe: Fra 3 år sammen med forældre

Ungdomsgruppe: Ja

 

Kontakt:

Mail: ejby.glostrup4h@gmail.com

Hjemmeside: www.ejby-glostrup4h.dk

 

Glostrup Rideklub

Sted:

Sortevej 52

2600 Glostrup

 

Kontakt: 

Mail: info@glostruprideklub.dk

Hjemmeside: www.glostruprideklub.dk

Parcelgaardens Rideskole

Sted:

Sortevej 52

2600 Glostrup

 

Kontakt:

 

Mail: joen@parcelgaardensrideskole.dk

Hjemmeside: www.parcelgaardens-rideskole-glostrup.dk

 

Det Danske Spejderkorps - Ejby Gruppe

Sted: 

Mosetoften 35

2600 Glostrup

  

Pige-/drengegruppe: Piger og drenge går sammen

Alder: Fra 7 år

Ungdomsgrupper: Ja

 

 

 

Kontakt:

Hjemmeside: www.ejbygruppe.dk

Det Danske Spejderkorps - Solvang Gruppe

Sted:

Solvangsvej 26A

2600 Glostrup

 

Pris: 480 kr. pr. halve år  

Pige-/drengegruppe: Piger og drenge går sammen

Alder: Fra 6 år

Ungdomsgrupper: Ja

 

Kontakt:

Mail: hsloth@gmail.com    

Hjemmeside: www.solvanggruppe.dk

Det Danske Spejderkorps - 1. Glostrup Gruppe

Sted:

Gerdasvej 55

2600 Glostrup

 

Pris: Fra 530 kr. pr. halve år

Pige-/drengegruppe: Piger og drenge går sammen

Alder: Fra 6 år

Ungdomsgrupper: Ja

 

Kontakt:

Mail: kasserer@1glostrupgruppe.dk  

Hjemmeside: www.1glostrupgruppe.dk

FDF

Sted:

FDF-huset

Nyvej 7

2600 Glostrup

 

Kontakt:

Mail: skalshoei22@hotmail.com  

Glostrup Musikskole har en lang række spændende tilbud til børn og unge.

Se hele udvalget her.