Glostrup by nævnes første gang i perioden mellem 1186 og 1197 som: Glostorp. Man har med denne viden valgt at sætte byens fødselsdag til et gennemsnit og har så valgt året 1191. Meget tyder dog på, at byen er betydeligt ældre. Byen er en såkaldt torp, dvs. en udflytterlandsby. Det viser endelsen: -strup, der formentlig er beslægtet med det tyske: dorf, som er af ældre oprindelse. Torperne bredte sig til Danmark i løbet af 900-tallet, og navnet kom med vikingerne til England. Forleddet er omstridt. Nogle foreslår: Gloir (gløde), men personnavnet Glop (Glob) er nok stadig det bedste bud. Glostrup bestod oprindeligt af landsbyerne Hvissinge, EJby og Avedøre. 

Hvissinge

Vi ved fra stednavneforskningen, at landsbyer med endelserne: -um, -ing(e), -lev og –løse stammer fra det fjerde og femte århundrede. Selve navnet Hvissinge ses første gang i 1317 med stavemåden: Hwæssingge. Forskerne knytter forleddet til det gamle ord: hwas (ru, hård). Navnet betyder altså: Stedet med de hvasse, hårde beboere.

Ejby

For Ejbys vedkommende stiller sagen sig helt anderledes. Endelsen –by afslører den som hjemmehørende i vikingetiden (ca. 800-1000). Vi møder navnet Ejby første gang i 1348, og da blev det stavet: Egæby. Fra midt i 1800-tallet frem til midt i 1960’erne skrev man: Egby. Først herefter hedder det: Ejby. Forleddet er let at gennemskue: det er egetræet, der har givet stedet navn. Der har sikkert været mange ege på stedet, og udtalen på sjællandsk var helt op i vor tid: Ej. Man har så ajourført stavemåden, og navnet betyder altså: stedet med egetræerne. 

Avedøre

Avedøre var en del af Glostrup Kommune indtil 1974, da den overgik til Hvidovre Kommune. Navnet ses første gang i 1257 som: Augthæthør. Man foreslår oprindelsen: worth (åbred), som bl.a. også ses i: Vordingborg. Avedøre blev grundlagt i vikingetiden men indgik først i Glostrup Sogn omkring 1150.

Udviklingen tager fart

I 1840’erne skete der store ting: det kommunale selvstyre, Grundloven og her i Glostrup jernbanen mellem København og Roskilde i 1847. På samme tid grundlagdes Glostrup Bryggeri, der i en periode skulle blive byens største virksomhed. I årene omkring år 1900 begyndte udviklingen for alvor at tage fart. En række vigtige foretagender grundlægges: I 1901: Oliemøllen (i 1923 overtaget af Sunlight), 1902: Glostrup Kommuneskole (Højvangskolen) samt Forstædernes Bank, 1905: Glostrup Gas- og Vandværk med det endnu bevarede vandtårn på Hovedvejen.

Flere foretagender betød flere mennesker, hvad man kan se i opgørelsen af folketallet: Fra ca. 2000 indbyggere i 1901 til flere end 22.000 i dag. I løbet af det tyvende århundrede var der tale om en tidobling af indbyggertallet. Byens landsbypræg er for længst borte: Glostrup er blevet en moderne storbyforstad.