Affald og genbrug

Affald er ressourcer. Byggeaffald kan dog indeholde farlige stoffer og skal anmeldes til kommunen.