Direktionen

Billed af direktionen

Den øverste administrative ledelse i Glostrup Kommune består af en kommunaldirektør og to direktører.

Direktionen har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse, styring og udvikling på tværs af kommunen ud fra de politiske målsætninger og økonomiske rammer. Helhedstænkning er et afgørende princip sammen med princippet om central styring og decentral ledelse, der udmøntes via aftalestyringen.
Fra venstre mod højre ser du: Martin Roed, Maj Buch og Gorm Bagger Andersen.

Sådan fordeles ansvaret i direktionen:  

Kommunaldirektør

maj.buch@glostrup.dk 

Majs ansvarsområder er:

 • Kommunalbestyrelsen 
 • Økonomiudvalget 

Følgende centre hører under Maj:

 • Center for Organisation og Styring
 • Glostrup Ejendomme

 

Direktør

Gorm.BaggerAndersen@glostrup.dk

Gorms ansvarsområder er:

 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Følgende centre hører under Gorm:

 • Center for Borger og Arbejdsmarked
 • Center for Børn, Unge og Familier
 • Center for Kultur, Idræt og Fritid

 

Direktør
 
 
Martins ansvarsområder er:
 • Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget  
 • Social-, Sundhed- og Seniorudvalget
 • Vækst- og Byudviklingsudvalget
Følgende centre hører under Martin:
 • Center for Miljø og Teknik 
 • Center for Sundhed og Velfærd
 • Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug