Handicaprådet

Rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet i Glostrup Kommune er sammensat af 3 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer samt 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen udvalgt blandt lokale foreninger og organisationer efter annoncering og 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Formanden for Handicaprådet vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i rådet. Næstformand for Handicaprådet vælges blandt de 4 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer/lokale foreninger og organisationer

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

 

Lisa Ward (stedfortræder Henrik Lund)

Torben Jensen (stedfortræder Camilla Christensen)

Gert Jensen (stedfortræder Lars Thomsen)

Søren Enemark (stedfortræder Emilie Slot)

 

Udpeget af Danske Handicapråd:

Peter Sørensen (stedfortræder Johnnie Hjerting)

Jette M. Jensen (stedfortræder Johnnie Hjerting)

Helle Skovlund (stedfortræder Johnnie Hjerting)

Lars Aarøe (stedfortræder Louise Moretta)

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021, og bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juni 2021 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Torsdag 25. januar
Torsdag 29. februar
Torsdag 21. marts 
Torsdag 25. april
Torsdag 23. maj
Torsdag 29. august
Torsdag 19. september
Torsdag 24. oktober
Torsdag 21. november
Torsdag 19. december