Glostrup Idrætsanlæg, Brugerbestyrelsen

Brugerbestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra foreningslivet, Glostrup Skole, politikere og Glostrup Idrætsanlæg

 

Referater fra Brugerbestyrelsens møder

Formålet med Brugerbestyrelsen er at inddrage brugerne i driften af Glostrup Idrætsanlæg, herunder at brugerne af de kommunale idrætsanlæg får direkte indflydelse på, hvilke serviceydelser der skal tilbydes.
 Det er Brugerbestyrelsens opfattelse, at jo bedre samarbejdet er mellem alle interessenter og jo tættere beslutningerne kommer på de daglige brugere og de ansatte, jo større er den indbyrdes forståelse for hinandens ønsker og behov.

Det er et grundlæggende princip for Brugerbestyrelsens arbejde, at alle beslutninger skal tages i størst mulig åbenhed, samt at der altid arbejdes på at skabe enighed om beslutningerne og dermed undgå afstemninger. Der arbejdes efter disse principper for at sikre den maksimale opbakning blandt alle brugere og ansatte.

Brugerbestyrelsens ansvarsområde dækker:

  • Glostrup Fritidscenter
  • Glostrup Idrætspark
  • Hvissingehallen
  • Ejbyhallen
  • Idrætsfaciliteterne på Østervangen, Ejby Friluftscenter, Solvangsparken og Vestskoven
  • Klubhusene Ejby Friluftscenter

Glostrup Idrætsanlæg er politisk underlagt Kultur- og Fritidsudvalget, som har uddelegeret ansvar og kompetence til Glostrup Idrætsanlæg i kraft af udstrakt decentralisering. Brugerbestyrelsen har beslutningskompe­tence for såvel aktiviteter, økonomi og personale, indenfor de regler som Glostrup Kommunalbestyrelse har vedtaget.

Brugerbestyrelsen består af 10 medlemmer

2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer

4 medlemmer fra idrætsforeningerne

1 medlem fra øvrige foreninger

1 medlem fra oplysningsforbundene

1 medlem blandt ansatte ved folkeskolerne samt

1 medarbejderrepræsentant fra Glostrup Idrætsanlæg

 

Emner som man ønsker behandlet på et Brugerbestyrelsesmøde skal indsendes til Glostrup Idrætsanlæg senest 14 dage inden mødet afholdes, gerne på e-mail: gi@glostrup.dk.