Investorinteresse

Vi søger altid gode samarbejdspartnere i byudviklingen. Der er nemlig masser af muligheder i Glostrup

Glostrup Kommune nyder i dag godt af sin unikke og centrale placering i hovedstadsregionen, ligesom vi kan tilbyde vores nuværende og nye borgere – samt kommende generationer rigtig gode jobmuligheder og plads til at leve ”det gode liv” uanset alder og civilstand. Vi ved, at et godt socialt netværk er afgørende for, at vores borgere trives og har det godt. Derfor har vi gennem mange år bakket op om det rige og varierende foreningsliv, der tilgodeser borgere i alle aldre, uanset om de er til natur, kultur eller sport.

Glostrup er på mange måder en forstads-oase, der gennem tiden har udviklet sig fra et mindre lokalsamfund i fremdrift til en moderne, dynamisk kommune, hvor der er masser af plads til borgere i alle aldre – og plads til at leve ”det gode og sunde familie- og arbejdsliv”.

 

Blomstrende boligområder og masser af grønne arealer
Glostrup Kommune er også kendt for sine mange ældre, nyere og velfungerende og trygge boligområder med private og almene boligbebyggelser, masser af skønne skovarealer og grønne parker samt et rigt kultur- og fritidsliv for både familier, unge som ældre.

Kommunen får flere og flere indbyggere
Befolkningsmæssigt har vi igennem flere år været inde i en gunstig udvikling med et indbyggerantal tilbage i 2009 på 21.008, som i dag er vokset til ca. 23.663 borgere. Og vores prognoser estimerer, at efter letbanens åbning i 2025 vil indbyggertallet stige yderligere mod ca. 30.000 i 2030.

Stærk identitet og følelse af fællesskab i kommunen
Glostrup Kommunes lange historiske udvikling har lagt fundamentet til den meget stærke identitetsfølelse og let genkendelige dna, som mange af vores yngre og ældre borgere er ambassadører for den dag i dag. Og mange af borgerne lægger vægt på, at de er stolte af deres lokalområde og især den særlige følelse af fællesskab, kendt som ”Glostrup-ånden”, som man hurtigt mærker som ny borger eller virksomhed i kommunen.

Fokus på livskvalitet og værdiskabelse for borgere og virksomheder
I Glostrup Kommune prioriteres livskvalitet meget højt. Livskvalitet betyder helt konkret gode muligheder for at den enkelte borger kan realisere sit fulde potentiale og sine drømme. Glostrup Kommunes egen udvikling understøtter på samme måde virksomhedernes og investorernes muligheder for at skabe værdifuld vækst og fremdrift.

Glostrups vision i dag og for fremtiden
Glostrup Kommune har i dag en vision om at være en kommune i konstant bevægelse, udvikling og fremdrift. Det betyder bl.a., at man i kommunalbestyrelsen løbende vurderer nye udviklingsområder, der kan være med til at virkeliggøre visionen om, at det hos os skal være muligt at leve et rigt og harmonisk familie- og arbejdsliv uanset alder.

Helhedsplan for tre områder i Bymidten

Vi skaber sammenhæng og mere liv i Bymidten - Læs mere her  

Ejendomme og grunde til salg

Se de grunde og ejendomme vi har udbudt til salg

Glostrup i tal

Befolkningsudvikling og boligbyggeprogram