Forretninger og spisesteder

Som nabo til forretninger, restauranter, cafeer og pizzeriaer kan du opleve gener i form af støj og lugt. Giv os besked, hvis det ikke hjælper, når du tager kontakt til forretningen eller spisestedet.

Virksomhedsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Glostrup Kommune fører tilsyn med at gældende love og regler overholdes. På støjområdet tager vi udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder

Miljøstyrelsen har fastsat følgende vejledende støjgrænser ved bygningstransmitteret støj målt indendørs:

Virksomheder

50 dB(A): Alle tidspunkter

Kontorer

50 dB(A): Alle tidspunkter

Beboelsesrum

40 dB(A): Dagtimer (alle ugens dage mellem kl. 7-22)

25 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem kl. 22-7).

Er du generet af støj, lugt eller andet fra cafeer, forretninger eller spisesteder, bør du i første omgang kontakte stedets ejer. Hjælper det ikke, kan du sende en mail med dit navn og adresse samt en beskrivelse af problemet og angivelse af placering til: miljo@glostrup.dk