Udvikling af Glostrup by

Der er mange initiativer og projekter, der formgiver byen Glostrup.

Vi er i en løbende proces for at udvikle Bymidten i Glostrup. I princippet er det en konstant tilstand, for Glostrup er evig foranderlig. Glostrup har ændret sig mange gange. Byen har bevæget sig fra landsby til produktionsby (gartnerier/bryggeri) over villaby til serviceby (bilforhandlere/banker).

Med arbejdsmarkedets store mobilitet og den store tilflytning til Hovedstaden, er der nu igen et nyt stort forandringspres på Glostrup. Der er ikke længere så meget plads inde i København til alle hovedstadens nye indbyggere og derfor vender mange udviklere blikket mod forstæder som Glostrup. Det skaber værdifulde ejendomme og mange grundejere i Glostrup vil forståeligt nok have del i væksten. Derfor er der et massivt ønske om at bygge boliger i Glostrup. For at den udvikling kan styres i en gunstig retning og det gode bymiljø sikres, har Kommunalbestyrelsen fastlagt en række overordnede styringsdokumenter.

Disse er først og fremmest den samlede strategi for udvikling af Bymidten, der beskriver de værdier, der skal være drivende for udviklingen. Men det er også Egenartsanalysen, der beskriver områdets eksisterende kvaliteter, som skal anvendes som afsæt for nye initiativer. Arkitekturpolitikken er et tredje værktøj, der beskriver principperne for hvordan byens bestanddele skal sammensættes og udformes.

På det mere konkrete niveau er der fastlagt en helhedsplanen for tre områder i Bymidten. Helhedsplanen er en konkret bebyggelsesplan for de kommunale arealer i Bymidten. Som nævnt er mange private grundejere og investorer i fuld gang med store byggeprojekter og vi har samlet en lille buket af projekter sammen som kan ses via et af linkene herunder.