Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Når du søger om familiesammenføring, skal din samlever stille en økonomisk sikkerhed over for kommunen.

Den økonomiske sikkerhed kan stilles enten i form af en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto i et pengeinstitut, som kommunen gennem en pantsætningserklæring får pant i.

Danskprøve på A1-/A2-niveau eller Prøve i Dansk 1, 2 eller 3

Flytter udlændingen til en anden kommune, sender vi sikkerhedsstillelsen til den nye bopælskommune.

Flytter udlændingen til Glostrup Kommune, sendes sikkerhedsstillelsen fra den tidligere bopælskommune.

Vi godkender sikkerhedsstillelsen fra ny bank, og frigiver sikkerhedsstillelsen fra gammel bank.

Har udlændingen fået udbetalt ydelser efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, foretager kommunen inddrivelse i sikkerhedsstillelsens beløb.

Ved fx permanent opholdstilladelse, nyt opholdsgrundlag, inddraget/udløbet opholdstilladelse. Ved behandling af sager om skilsmisse eller dødsfald, anbefaler vi at I ringer til Udlændingestyrelsen.

Du kan få mere information hos Udlændingestyrelsen.