Miljø på virksomheder

Glostrup Kommune miljøgodkender og fører miljøtilsyn med virksomheder i Glostrup for at sikre miljø og natur.