Aktindsigt

Alle borgere har ret til med få undtagelser at få aktindsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Glostrup Kommune. Reglerne om adgang til aktindsigt og begrænsninger i aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven. 
Du har en udvidet ret til at få aktindsigt, hvis du er part i en sag hos kommunen, hvor der skal træffes en afgørelse. Når du er part i en sag, står reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven.

 

Hvordan kan du få aktindsigt

Hvis du vil have aktindsigt i en sag i Glostrup Kommune iht. offentlighedsloven, eller efter forvaltningsloven i en sag, hvor du er part, skal du henvende dig til dét bestemte center i kommunen, hvor du mener, at sagen findes. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Borgerservice i Center for Borger og Arbejdsmarked.

Du kan henvende dig via brev, e-mail, telefon eller personlig henvendelse og bede om aktindsigt. Du skal give os de oplysninger, som er tilstrækkelige til, at vi kan finde frem til den sag/det materiale, som du ønsker aktindsigt i.

Du kan som udgangspunkt selv bestemme den form, som du får udleveret dokumenterne i, når vi giver dig aktindsigt. Det kan både være i papirform, digitalt eller ved at læse papirerne igennem hos kommunen.

Hvis vi sender aktindsigten til dig, sker det sikkert gennem Digital Post. Hvis du er undtaget fra Digital Post, modtager du materialet med almindelig post.

Her kan du læse om sagsbehandlingsfristerne.

Hvis vi ikke inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen af din anmodning har givet dig materialet eller afslået aktindsigten, vil vi forinden oplyse dig, hvorfor vi endnu ikke har truffet en afgørelse, og hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du følge retningslinjerne i den klagevejledning, du har fået i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt. Du er altid velkommen til at kontakte os og få yderligere vejledning om klagemulighed.

 

Vil du vide mere om aktindsigt

Du kan læse mere om reglerne om aktindsigt på www.offentlighedsportalen.dk

 

Center for Organisationen og Styring
Politisk betjening