Regnskab

Få viden om det kommunale regnskab og revision.

I april måned er kommunens regnskab for det foregående år færdigt. Regnskabet skal give kommunalbestyrelsen, kommunens borgere og andre mulighed for at kontrollere anvendelsen af bevillingerne og få et retvisende billede af kommunens økonomiske situation.

Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget efter retningslinjer fastlagt i loven.

Regnskabssystemet baseres på en række faste hovedprincipper. Bogføringen skal vise:

  • hvordan kommunens penge er brugt
  • om forbruget svarer til det, der står i budgettet. 

Glostrup Kommune skal have regler for brug af kommunens penge. Regler om økonomistyring er besluttet af kommunalbestyrelsen..

Der er BDO, som står for revisionen. Kommunernes Revision er fastsat efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Læs kommunens regnskaber:

Regnskab 2022 (åbner som PDF-fil)

Regnskab 2021 (åbner som PDF-fil)

Regnskab 2020 (åbner som PDF-fil)

Regnskab 2019 (åbner som PDF-fil)

Center for Organisation og Styring
Økonomi