Lystfiskeri

Det kan være hyggeligt at fiske med ungerne. Men tag hensyn til naturen og husk at overholde reglerne.

Du må godt fiske i de søer, der ejes af Glostrup Kommune. Det gælder både Ejby Mose og byens gadekær. Men husk at have gyldigt fisketegn og overhold reglerne. Køb fisketegn på www.fisketegn.dk og se, hvilke regler der gælder på Fiskeristyrelsens sider om lyst- og fritidsfiskeri.

Glostrup Kommune opfordrer til altid at tage hensyn til naturen og andre. Undlad at forfodre, da det forurener søerne med næringsstoffer og efterlad ikke affald eller fiskesnører. Det skader dyrelivet og ødelægger naturoplevelsen for andre. Det er ikke tilladt at sætte fisk ud i kommunens søer og vandhuller.

Vi anbefaler, at du ikke spiser, de fisk du fanger i Ejby Mose eller andre steder. Vær opmærksom på at nogle søer anvendes til regnvandsbassiner for vand fra veje med mere og derfor kan indeholde miljøfremmede stoffer.