Sagsbehandlingstider

Alle borgere har ret til med få undtagelser at få aktindsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Glostrup Kommune. Reglerne om adgang til aktindsigt og begrænsninger i aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven.

Du har en udvidet ret til at få aktindsigt, hvis du er part i en sag hos kommunen, hvor der skal træffes en afgørelse. Når du er part i en sag, står reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven.

Sådan får du aktindsigt

Hvis du vil have aktindsigt efter offentlighedsloven i en sag i Glostrup Kommune, kan du henvende dig til dét bestemte center i kommunen, hvor du mener, at sagen findes. 

Søger du aktindsigt som part i en sag, jf. forvaltningsloven, kan du henvende dig til det center, der behandler sagen.

Du får svar på din anmodning om aktindsigt - både når det gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven - inden for følgende frister: 

Sagstype Svarfrist Lovgivning 
Simple sager 1-2 arbejdsdage  Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16
Normale sager 3-7 arbejdsdage  Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16
Sager med et stort antal
dokumenter
7-14 arbejdsdage  Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16
Særligt omfattende sager 14-40 arbejdsdage Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16

Vil du vide mere om aktindsigt, kan du læse mere om reglerne på offentlighedsportalen.

Aktindsigt efter anden lovgivning kan have andre frister.

Virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen (listevirksomheder) skal have en miljøgodkendelse til deres aktiviteter.

Miljø meddeler nye miljøgodkendelser når der etableres nye virksomheder eller når ældre miljøgodkendelser trænger til revision.

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden på cirka 6 måneder, fra vi har modtaget en fyldestgørende ansøgning. 
Center for Organisation og Styring