Industri og produktion

Naboer til industri og produktionsvirksomheder kan opleve gener som støj, støv og lugt. Giv os besked, hvis det ikke hjælper, når du tager kontakt til virksomheden.

Virksomhedsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Glostrup Kommune fører tilsyn med at gældende love og regler overholdes. På støjområdet tager vi udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder

Miljøstyrelsen har lavet vejledende støjgrænser for virksomheder. Grænserne afhænger af virksomhedens placering og tidspunktet på dagen. De er lavest i bolig- og sommerhusområder og om natten.

Erhvervs- og industriområder

70 dB(A): Alle dage og tidspunkter

Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder

60 dB(A): Alle dage og tidspunkter

Bykerneområder med bolig- og erhverv

55 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
45 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
40 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Etageboligområder

50 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
45 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
40 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Boligområder med åben og lav bebyggelse

45 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
40 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
35 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Sommerhusområder

40 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
35 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
35 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Det kan ikke undgås at industrivirksomheder larmer. De kan også give problemer med lugt, støv og vibrationer. Kontakt altid virksomheden, hvis du oplever gener. Hjælper det ikke, kan du klage til kommunen. Send en mail med en beskrivelse af problemet og dets årsag til: miljo@glostrup.dk