I arbejde med handicap

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er sindslidende eller har særlige sociale problemer, der gør, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan du få tilbudt beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud om at indgå i arbejdsforhold på en måde, hvor der tages særlige hensyn til dine fysiske, psykiske eller sociale forudsætninger. Du bliver tilbudt et arbejde, hvor du aflønnes med et mindre honorar for din indsats. 

Formålet med dette tilbud er at give dig mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

 

Glostrup Kommune har to beskæftigelsestilbud: Parkteamet og Cafe Fri 

 

 

Café Fri er et tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor du kan prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Caféen er placeret i Glostrups Fritidscenter. 

I caféen kan du blandt andet arbejde med:

 • betjening af kunder
 • betjening af kasseapparat
 • servicering til møder
 • tilberedning af mad
 • opfyldning
 • afrydning
 • opvask
 • rengøring

Du kan forvente, at dit arbejde bliver tilrettelagt efter dine personlige behov og du har indflydelse på arbejdsopgaverne. For at komme i betragtning til et arbejde i caféen skal du have lyst til at arbejde minimum 2 timer om ugen.

Du skal være god til at samarbejde og have kontakt til andre mennesker.

Glostrup Kommunes beskyttede værksted – Parkteamet

Parkteamet er et beskyttet værksted under servicelovens §103, hvor borgere kan arbejde, når de vil være en del af et aktivt og socialt arbejdsfællesskab.

I Parkteamet er der ansat 2 ordinære medarbejdere, der fungerer som mentorer for værkstedets ansatte borgere.

Borgere kan ansøge om et arbejde, hvis de modtager kontanthjælp eller førtidspension eller er bevilliget til et fleksjob.

Ansøgning og bevillig sker altid i samarbejde med sagsbehandler.

 

Værkstedets arbejdsopgaver giver borgerne mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter, hvor arbejdsindsatsen er ønsket, ventet og nødvendig!

Formålet med værkstedet er at borgerne indgår i et ligeværdigt samarbejde med andre, og på sigt kan udføre alle arbejdsopgaver selvstændigt.

Der lægges vægt på at borgerne trives i værkstedet, både i forhold til arbejdsopgaver og i forhold til kollager.

Trivsel kan være en medvirkende årsag til at borgere kan mestre eget liv på nye måder og komme sig.

 

Hverdagen i Parkteamet

I Parkteamet samarbejder alle ansatte med værkstedsleder og de andre ansatte borgere. Arbejdsdagen planlægges og koordineres fra morgenstunden, sådan at borgerne altid ved hvilke opgaver de skal arbejde med.

Er der behov for det, kan der udleveres arbejdskort til hver arbejdspakke og arbejdsopgaver.

Teamets opgaver kan tilrettelægges, sådan at borgeren både kan arbejde alene og i teamet.

Alle ansatte deltager også i månedlige personalemøder og årlige temadage sammen med Parkteamet.

En gang om året revideres jobbeskrivelser og trivsel (og APV) og mål drøftes. 

 

Arbejdsopgaver i Parkteamet

Parkteamet udfører opgaver for Glostrup Kommunes organisationer.

I sommerhalvåret arbejder borgerne på kommunens udendørsarealer og i vinterhalvåret foregår opgaverne i værkstedet fx med glas- eller træarbejde.

Borgere behøver ikke at have erfaring med opgaverne, da der er tæt oplæring i forhold til alle opgaver.

 

Der kan vælges op til 40 forskellige arbejdspakker – kontakt leder af tilbuddet på 21396258, hvis du vil høre mere om de konkrete arbejdsopgaver

 

Arbejdstid i Parkteamet

Arbejdstiden i Parkteamet er fra kl. 9.30 til 14.00.

Borgere skal minimum arbejde 2 dage om ugen.

Enkelte borgere arbejder alle hverdage fra 9.30-14.00

 

Praktisk information

 • Parkteamets værksted er placeret på botilbuddet Parkvænget.
 • Værkstedet stiller arbejdstøj og omklædningsfaciliteter til rådighed.
 • Du skal selv kunne transportere dig til værkstedet.
 • Bus 166 har stoppested tæt på Parkvænget.
 • Der er mulighed for at spise din medbragte madpakke på Parkvænget.

 

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er under 65 år, og hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse. 

En forudsætning for at modtage et tilbud om beskyttet beskæftigelse er, at du skal have udtømt mulighederne for tilbud efter en anden lovgivning. 

Du kan tage kontakt til din sagsbehandler, din støttekontaktperson eller hjemmevejleder, som kan hjælpe dig med en ansøgning. 

Beskyttet beskæftigelse ligger under Servicelovens § 103.