Miljøgodkendelse og ny virksomhed

Miljøbelastende virksomheder skal miljøgodkendes. Maskinværksteder og autoværksteder skal anmeldes til kommunen før etablering.

Virksomheder, der håndterer store mængder affald, fremstiller energi, asfalt, kemikalier eller har andre miljøbelastende aktiviteter, skal have miljøgodkendelse. De er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen og kaldes listevirksomheder. Se mere herom på Miljøstyrelsens sider om miljøgodkendelse af listevirksomheder.

Virksomheders påvirkning af miljøet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelser er reguleret af godkendelsesbekendtgørelsen.

Er din virksomhed omfattet af bekendtgørelsen (listevirksomhed), skal I have miljøgodkendelse til jeres aktiviteter. I må ikke starte produktion eller aktiviteter, før de er godkendt.

Ansvar og opgaver

Det er enten Miljøstyrelsen eller kommunen, der er godkendelsesmyndighed:

  • Miljøstyrelsen: er godkendelsesmyndighed for særligt miljøbelastende listevirksomheder. I Glostrup Kommune er Miljøstyrelsen godkendelsesmyndighed for Vestforbrænding.
  • Glostrup Kommune: er godkendelsesmyndighed for alle øvrige listevirksomheder i kommunen.

Er din virksomhed en listevirksomhed, skal I have miljøgodkendelse til jeres aktiviteter. Søg om miljøgodkendelse via Byg og Miljø. Er Glostrup Kommune godkendelsesmyndighed, kan I regne med en sagsehandlingstid på op til 130 dage, fra vi har modtaget en fyldstgørende ansøgning.

Før du etablerer et nyt eller ændrer et eksisterende maskinværksted, skal du anmelde det til Glostrup Kommune via Byg og Miljø

Etablering, drift, ændring og udvidelse af autoværksteder er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Før du etablerer et nyt autoværksted eller udvider et eksisterende autoværksted skal du anmelde det til kommunen via Virk.dk

Behandling af miljøgodkendelser og anmeldelser af maskinværksteder er omfattet af brugerbetaling. Vi opkræver betaling for behandlingen af jeres ansøgning eller anmeldelse. Det gælder både den tid vi selv bruger og eventuelle konsulenttimer. Som regel opkræver vi betaling umiddelbart efter, vi har givet jer miljøgodkendelse. Se mere på Miljøstyrelsens side om brugerbetaling.