Øvrige udvalg og bestyrelser

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan også have forpligtelser i andre udvalg og bestyrelser.