Glostrup Biograf, Sofarækkens bestyrelse

Foreningens formål er:

  • at drive Glostrup Biograf på adressen Bryggergårdsvej 2, 2600 Glostrup samt give ældre, voksne, unge og børn gode filmoplevelser
  • at inddrage flest mulige borgere i at gøre Glostrup Biograf til et kulturelt samlingspunkt for borgere såvel i Glostrup som på Vestegnen.
  • Ann Spetzler (Suppleant: Torben Jensen)

  • Lars Thomsen (Suppleant: Kirstine Bjarnt

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf 2 medlemmer samt suppleanter for disse udpeges af Glostrup Kommunalbestyrelse og 1 medlem samt suppleant for denne af sponsorgruppen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling. 

Vedtægter for Biografforeningen Sofarækken godkendt i 2000 med senere ændringer, sidst godkendt i 2013.