Natur, dyr og planter

Dyr og planter i byen kan både være til glæde og til gene. Du skal anmelde rotter til kommunen.