Miljømærket Den Grønne Nøgle

Den Grønne Nøgle er et miljømærke for hoteller, restauranter, idrætsanlæg og virksomheder. Alle fritids- og idrætsanlæg i Glostrup har Den Grønne Nøgle.

På landsplan er omkring 200 virksomheder tildelt Den Grønne Nøgle. Glostrup var den første kommune i landet, hvor alle fritids- og idrætsanlæg fik Den Grønne Nøgle.

Den Grønne Nøgle er en selvstændig mærkningsordning og deltagelse er frivillig. Bag Den Grønne Nøgle står bl.a. Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Halinspektørforeningen, VisitDenmark, HORESTA med flere. Internationalt kaldes ordningen Green Key og styres af miljøorganisationen FEE (Foundation for Environmental Education).

For at få den Grønne Nøgle skal I opfylde en række specifikke krav om fx udarbejdelse af miljøpolitik, miljømål, begrænsning af vand- og energiforbrug, affaldssortering, anvendelse af miljømærkede produkter til bl.a. rengøring og sæbe. Se mere om kriterierne for Den Grønne Nøgle. Alle virksomheder med Den Grønne Nøgle kontrolleres en gang årligt.

Glostrup Idrætsanlæg omfatter Glostrup Fritidscenter, Glostrup Idrætspark og Hvissingehallen. Her har engagerede medarbejdere gennem flere år arbejdet målrettet med miljø og ressourceforbrug. Deres fokus på den teknologiske udvikling og forbrug af elektricitet, vand, varme og affaldshåndtering har ført til langt bedre udnyttelse af energi i lokaler og haller. Udover at gavne miljøet har det ofte også givet bedre komfort for både medarbejdere og brugere.

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har bakket op om medarbejders indsats og opstillet spilleregler, der økonomisk støtter og fremmer miljøarbejdet på kommunens institutioner. Som bruger af Glostrup Idrætsanlæg kan du bidrage til at spare vand og energi.