Glostrup Kommune som arbejdsplads

Vi er godt 2.000 ansatte, der arbejder med Glostrup Kommunes børn, unge, voksne, ældre og erhvervslivet. Vi er en alsidig arbejdsplads med god mulighed for udvikling. Har du lyst til at blive en del af os, kan du læse mere om os her.

Vores kerneopgave er, at borgerne i Glostrup Kommune skal have et godt liv samt gode muligheder og rammer for at udvikle sig. Det kalder vi ”mestring og udfoldelse”.

Vi løser kerneopgaven ved at være venlige, professionelle og have fokus på det tværgående samarbejde. 

Hvorfor fokus på professionalisme?

Fordi

 • det sætter en refleksion i gang, om vi gør det rigtige på den rigtige/bedste måde
 • det understøtter dialogen om balancen mellem styring og ledelse via regler og via den professionelle dømmekraft
 • det sætter fagligheden i spil
 • det sætter fokus på kerneopgaven og effekten for borgerne
 • det tydeliggør vores ambition om at gøre det bedst mulige for borgerne, indenfor gældende rammer og politikker, med udgangspunkt i vores faglighed og med hensyntagen til at drive en effektiv organisation

Hvorfor fokus på tværgående samarbejde?

Fordi

 • mange af vores borgere har udfordringer, som går på tværs af den klassiske organisering
 • mange af de rigtige/bedste løsninger indebærer, at forskellige logikker, traditioner og indsatser spiller sammen
 • der er risiko for, at vi ser verden ud fra den sektor, vi arbejder i. Og ikke helhedsperspektivet eller borgerperspektivet
 • det er noget af det, som vi har svært ved. Ikke bare i Glostrup men over hele landet
 • vi gerne vil gøre det endnu bedre for borgerne. Ikke mindst de som står med komplekse udfordringer, som netop kræver tværgående indsatser

Hvorfor fokus på venlighed?

Fordi

 • det tydeliggør, at vi er der for borgerne – som skal opleve os som imødekommende og optagede af at hjælpe dem med det, som de er udfordrede af
 • det tydeliggør, at vi som arbejdsplads har et ansvar for hinanden – det gode arbejdsmiljø
 • det tydeliggør, at det gode, venlige samarbejde understøtter det tværfaglige arbejde og giver mulighed for bedre løsninger
 • det tydeliggør, at adfærd og tilgang ér en del af det at være professionel

Ånden i medarbejdergrundlaget er gensidighed. Det betyder, at der skal være en rimelig balance i, hvad vi forventer af hinanden, og at vi er enige om at håndtere vores uenigheder på en ordentlig måde. For at gøre vores forventninger til hinanden tydelige har medarbejderrepræsentanter i dialog med ledelsen udarbejdet et medarbejdergrundlag.

Forventninger til hinanden

Medarbejdergrundlaget bygger på fire gensidige forventninger:

 • Engagement og trivsel - fordi det skal være en fornøjelse at gå på arbejde
 • Udvikling og indflydelse – fordi vi sammen skal skabe fornyelse
 • Kvalitet og kompetence – fordi vi skal sætte faglighed i højsædet
 • Samarbejde og sammenhold – fordi arbejdspladsen også skal være et fællesskab

Medarbejdergrundlaget

Glostrup Kommune arbejder med tre udvalgte strategiske udfordringer for at opnå en fokuseret og tværgående indsats.

Det overordnede mål med de tre strategiske udfordringer er at sikre, at borgerne har et godt liv, og at borgere og virksomheder har gode muligheder og rammer for at udfolde sig – i overensstemmelse med kommunens kerneopgave ”mestring og udfoldelse”. Vi løser opgaverne med udgangspunkt i kommunens organisatoriske værdier: Venlighed, Professionalisme og Tværgående samarbejde.

De strategiske udfordringer åbner op for fokus, nye muligheder og synergier. Selv om der arbejdes sideløbende med andre vigtige dagsordener i organisationen, skal arbejdet med de tre strategiske udfordringer prioriteres. Alle centre og institutioner er forpligtede til at bidrage til og arbejde med disse udfordringer og aktivt integrere arbejdet med udfordringerne i driften og udviklingen af kerneopgaven.

De tre udvalgte strategiske udfordringer er:

1)   Rekruttering og tilknytning af medarbejdere med de rette kompetencer nu og i fremtiden

2)   Unge og det gode liv

3)   Udvikling af bymidten

 

Læs mere om de strategiske udfordringer her 

MED står for medindflydelse og medbestemmelse, og formålet med MED-organisationen er at skabe de bedste muligheder for et udviklende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Glostrup Kommune. Et samarbejde, der gør det helt naturligt, at medarbejderne deltager aktivt i at medskabe de rammer, der skal sikre, at kerneopgaven løses effektivt og med høj kvalitet. På den måde er MED-organisationen med til at udvikle og sikre Glostrup Kommune som en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og trivsel er i fokus.

MED Hovedudvalget har udarbejdet en strategiplan - Sammen om vores attraktive arbejdsplads, der danner rammen for MED Hovedudvalgets og MED-organisationens arbejde fra 2021 og frem. Strategiplanens temaer danner de strategiske pejlemærker for, hvad MED Hovedudvalget ønsker, at MED-organisationen har fokus på og arbejder målrettet med.

Sammen om vores attraktive arbejdsplads