Udsatterådet

Udsatterådet skal bidrage til at styrke dialogen med udsatte borgere om udvikling og styrkelse af behov, tilbud og indsatser.

Udsatterådet skal bidrage til at styrke dialogen med udsatte borgere om udvikling og styrkelse af behov, tilbud og indsatser.

Formål:

  • at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Glostrup Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer
  • at være et samlende dialogforum for indsatsen for udsatteområdet i Glostrup Kommune
  • at være rådgivende for Glostrup Kommune om udsatteområdet.

Rådets målgruppe er unge eller voksne borgere, der lever i en udsat livssituation, som begrænser den i at deltage aktivt i samfundslivet. Udsatte borgere har typisk flere komplekse sociale udfordringer, såsom hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, prostitution, psykisk sygdom eller lever i voldelige relationer.

Udsatterådet består af 3 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer samt 4 medlemmer samt stedfortrædere valgt ud fra et af følgende kriterier:

  • Medlem af en lokal organisation
  • Være bruger, eller
  • Være enkelte personer med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper.

Borgere, der opfylder et eller flere af kriterierne er gennem offentlig annoncering, opsøgende indsatser og kontakter til bl.a. KABS og lokale organisationer mv. blevet opfordret til at henvende sig til kommunen.

Lisa Ward

Vicky Schumann

Gert Jensen

 

Det er frivilligt for kommunerne at oprette et lokalt udsatteråd. Kommunalbestyrelsen kan oprette et udsatteråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021 om social service (servicelovens kapitel 5, § 16, stk. 2).