Klagenævn og hegnsyn

Når lejer og udlejer ikke kan blive enige. Eller hvis naboer har en tvist om et hegn.