Taksationskommissionen (vejloven)

Træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål (vejloven).

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 105.

En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages op en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

  • Tonny Madsen

  • Preben Thorvig 

Lov om offentlige veje, §§ 105, 107 og 108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.