Grundlovsceremoni

Alle, der søger om dansk statsborgerskab, skal deltage i en grundlovsceremoni i deres hjemkommune. Du skal selv tilmelde dig for at få godkendt din ansøgning om dansk statsborgerskab.

Du skal være borger i Glostrup Kommune for at deltage vores Grundlovsceremoni.

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en Grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. 

Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper - herunder det danske demokrati.

Næste grundlovsceremoni vil blive afholdt den 31. oktober 2024 kl. 16.00

Tilmelding åbner den 2. september og lukker den 13. oktober.

Du skal tilmelde dig, når du har fået besked fra ministeriet om, at du er berettiget til dansk statsborgerskab.

Du tilmelder dig Grundlovsceremonien her 

Det er vigtigt, at du sender en mail til borgerservice@glostrup.dk og oplyser, hvor mange gæster du ønsker at medbringe.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig billedlegitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Når du har givet håndtryk og underskrevet erklæringen under ceremonien, vil du få udleveret dit statsborgerbevis. 

Glostrup Kommune indsender efterfølgende den underskrevet erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Borgerservice på mail borgerservice@glostrup.dk eller ringe til Kontaktcenter på tlf.nr. 4323 6100. Husk at du ikke må sende personfølsomme oplysninger som cpr. nummer i en almindelig mail. 

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Borgerservice