Elvarme

Elvarme er dyr opvarmning. Overvej at skifte til en ny og mere energieffektiv type varme eller suppler din elvarme med eksempelvis solvarme eller en varmepumpe.

Varmeplanlægningen i Danmark er reguleret af varmeforsyningsloven og elforsyningsloven samt en række bekendtgørelser.

Miljøvenlig, energi og samfundsøkonomi

Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmning. Kommunerne er ansvarlige for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning og skal ifølge loven godkende det mest samfundsøkonomiske projekt.

Samproduktion af el og varme

Som udgangspunkt skal varme og elektricitet produceres sammen. Ved samproduktion anvendes overskudsvarme fra elproduktion til opvarmning. Det er mere energieffektivt og klimavenligt at end at afbrænde f.eks. kul, olie eller gas direkte til opvarmning.

Der er forbud mod at etablere elvarme i alle nye og eksisterende huse med vandbårent centralsystem, hvis husene er eller vil blive kollektivt forsynede med individuel naturgas eller fjernvarme

Der er forbud mod at etablere elvarme som hovedopvarmningskilde. Ejendomme med centralvarmeanlæg må således ikke fjerne radiatorer, varmtvandsbeholder m.v. og etablere elvarme i stedet. Du må dog godt etablere eldreven varmepumpe.

bygningsreglementet er der fastsat maksimale energirammer for boliger. En energiramme er energibehovet for opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Desuden indeholder bygningsreglementet en definition af to lavenergiklasser. De kræver et energiforbrug på 50 % (klasse 1) henholdsvis 25 % (klasse 2) mindre end energirammen.

Søg om dispensation

Kommunen kan ikke nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning i eksisterende lavenergihuse. Har kommunen nedlagt forbud mod etablering af elopvarmning, skal den give dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergihuse. Skriv til: byg@glostrup.dk 

Overvej at udskifte din elvarme til en varmepumpe eller fjernvarme. I områder uden kollektiv forsyning kan du overveje en anden energikilde, som en varmepumpe eller biobrændsler.

Se hvad du kan spare

I Glostrup Kommune er alle bolig- og erhvervsområder udlagt til fjernvarme. I villaområderne er fjernvarmen dog endnu under udbygning. Se Energistyrelsens side om valg af varmepumpe eller brug Glostrup Forsynings beregner (nord for jernbanen) eller Brøndby Fjernvarmes beregner (syd for jernbanen) til at se, hvad netop du kan spare ved skift til fjernvarme. Se mere om dine muligheder for at få tilskud til energiforbedringer på Energistyrelsens side om tilskud.

Ønsker du ikke at skifte til et vandbårent varmesystem som fjernvarme eller naturgas, bør du overveje at supplere din elvarme med en luft til luft-varmepumpe eller solvarme. Det er billigere end at skifte varmesystem, men giver typisk også en mindre besparelse. Se mere på vores sider om varmepumper og solenergi.

Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af. Sørg for at dit hus er godt isoleret og overvej at skifte til en mere energieffektiv opvarmningsform.

Isoler før du skifter opvarmningsform

Efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Det giver ikke meget mening at skifte opvarmningsform, hvis dit hus er dårligt isoleret og varmen siver ud.

Få hjælp til energirenovering

Brug Energistyrelsens tjekliste for isolering få en professionel energirådgiver eller installatør til at rådgive dig. Find inspiration i Energistyrelsens film om energirenovering og isolering.

Se mere om dine muligheder for at få tilskud til energiforbedringer på Energistyrelsens side om tilskud.