Udbud

I Glostrup Kommune ønsker vi at udnytte ressourcerne bedst muligt. Vi har ikke alene ansvaret for at forvalte borgernes penge bedst muligt, men vi har også mulighed for at påvirke omverdenen via vores indkøb. Det kan ske ved at indtænke både klima og miljø, sociale forhold og etik samt omkostninger og kvalitet, når vi køber ind.

Vi arbejder ud fra Kommunens regler om indkøb og udbud – som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. august 2021.  Regler om indkøb og udbud har til formål, at sætte rammerne og retningen for Glostrup Kommunes udbud og indkøb. Og Glostrup Kommunes standardbetingelser. Disse har til formål at sætte rammerne og retningen for Glostrup Kommunes udbud og indkøb.

Glostrup Kommune tilslutter og benytter sig som udgangspunkt altid SKI´s aftaler og deltager i indkøbssamarbejdet Vestejnens Indkøbsforum (VIF).

Vare og tjenesteydelser skal sendes i udbud i henhold til gældende lovgivning, og de gældende tærskelværdier. Det skal konkret vurderes, hvilken af de mulige udbudsformer der findes mest hensigtsmæssig. De aktuelle udbud på kan ses på udbud.dk.

 

KL og udbudsportalen har lanceret 4 film, der kort beskriver udbudsarbejdet i den offentlige sektor.:

  1. Sådan gør du, når du vil sælge til det offentlige
  2. Sådan ser udbudsprocessen ud
  3. Sådan er udbudsmaterialet bygget op
  4. Sådan finder du de udbud, du vil byde på