Budgetter

Få viden om det kommunale budget.

Hvad er et kommunalt budget

Kommunen skal hvert år udarbejde et budget og det er kommunalbestyrelsen, som beslutter hvad kommunens penge skal bruges til i det nye år. Et budget viser de udgifter og indtægter, som man har. Udgifter dækker de områder, som kommunen har. Det er daginstitutioner, skoler, plejehjem, veje og meget mere. Kommunen har indtægter og de kommer først og fremmest fra skatteindtægter og brugerbetaling, men indtægter fås også fra staten i form af tilskud.

Et kommunalt budget laves for fire år ad gangen – selve budgetåret og 3 ”overslagsår”. Budgettet er dog kun bindende for selve budgetåret, så det politikerne kan forhandle om er altid det kommende års budget.

Det tager tid at lave et budget. I Glostrup starter det i begyndelsen af året, fordi der blandt andet skal udarbejdes prognoser for de enkelte områder. En prognose viser f.eks. hvor mange børn eller ældre, som kommunen har. Når man kender antallet, så kan man beregne udgifter og indtægter på de enkelte områder.

Se befolkningsprognosen under Glostrup i tal og befolkningsudvikling.

Budgetterne - som består af to "bøger" vil kun være elektroniske tilgængelige.

Center for Organisation og Styring
Økonomi