Skatter

Når Kommunalbestyrelsen godkender det kommunale budget, så fastsætter de også skatter.

Kommuneskatten er fastsat til 24,6 %

Kirkeskatten er på 0,80 %

 

Nye boligskatteregler i 2024

 

Den 1. januar kommer der nye regler for boligskat.

På din bidragsopgørelse, der er udsendt i december måned, kan du se, hvilke bidrag du skal betale i 2024.

Det er fortsat kommunen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til bidragsopgørelsen i 2024. Har du derimod spørgsmål til din nye ejendomsvurdering, så skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 26, eller du kan se mere på www.vurderingsportalen.dk. Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, så skal du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 18 18

Indefrysningen af stigninger i grundskyld er nu frivillig, og du har mulighed for at framelde ordningen

Eventuelle stigninger i din grundskyld indefryses automatisk indtil 2024. Det betyder, at du kan få udskudt en del af betalingen af din grundskyld til 2024.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er nu ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Fra den 1. maj 2021 har du mulighed for at framelde dig ordningen ved at logge på borger.dk og søge på "indefrysning". 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. 
Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Hvis du framelder dig ordningen
Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen
Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.  

Den nye lov står beskrevet i Lov nr. 278 Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

 

 

 

 Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 11. oktober 2023:

  • dækningsafgiftspromillen for 2024 for erhvervsejendomme fastsættes til 8,5 
  • grundskyldspromillerne for 2024 fastsættes til 6,5 for øvrige ejendomme og 7,2 for produktionsjord.
Center for Organisation og Styring
Økonomi